Warranty policy

Varan omfattas av garantin om produkten visar sig vara defekt, trots att den har använts på rätt sätt. Garantitiden är 1-5 år beroende på produkt, räknat från inköpsdatum av produkten från en auktoriserad återförsäljare. För att göra anspråk på ersättning baserat på denna garanti måste kunden köpa produkten före utgången av garantiperioden till återförsäljaren från vilken enheten köptes. Alternativt kan produkten även levereras direkt till importören.
ErgoFinland Oy
Garanti returnerar
Linnanherrankuja 16 00950 Helsingfors

Kunden måste skicka produkten till återförsäljaren eller importören på egen risk och stå för alla kostnader som uppstår vid transporten av produkten.

Garantin täcker inte följande artiklar och kunden är skyldig att betala reparationskostnaderna även för defekter som uppstår under garantitiden som nämns ovan.
a) Fel på grund av felaktig användning (som att utföra en operation som inte specifikeras i hanteringsinstruktionerna eller andra delar av instruktionerna, etc.)
(b) Fel som är ett resultat av reparation, ändring, rengöring, etc., utförd av någon annan än ett auktoriserat servicecenter. Garantin upphör om produkten skruvas i delar.
(c) Defekt eller skada orsakad av frakt, tappar, stötar etc. efter köp av produkten.
För garantireturer ska felanmälan fyllas i.

Om en viss del av produkten är trasig (och den kan tas bort) kommer endast den trasiga delen att returneras. Till exempel ryggstödsdelen på en stol eller benet på en lampa.